Poletaev AVKoltsova ЕMIgnatova АAKuprash ADGitelson PGSepoyan АMBalandina ANNovichkova GAPanteleev МA.

Thromb Res.  2018 Oct;170:156-164. doi: 10.1016/j.thromres.2018.08.024. Epub 2018 Sep 1.